ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY STARÉ HRADIŠTĚ


Líbí se Vám naše školka?

Chcete, aby Vaše dítě chodilo do školky rádo a mělo bohatý program?

Přejete si, aby čas prožitý ve školce byl pro děti radostnou a příjemnou zkušeností?

TAK PRÁVĚ PRO VÁS A VAŠE DÍTĚ JE TU NAŠE ŠKOLKA A S NÍ SPOJENÝ

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021.

JAK NA TO?

Rezervační systém je spuštěn


Opatření k organizaci zápisu do MŠ Staré Hradiště pro školní rok 2020/2021 v souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí rozšíření onemocnění COVID-19

Podání žádosti

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby v období od 4.5. - 15.5. 2020

  • do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  • poštou

Nejzazší termín pro bezkontaktní doručení je 15.5.2020.

  • osobní podání: osobně bude umožněno podat přihlášku ve dnech 5.5. - 7.5.2020. Zájemci o osobní podání se musí zaregistrovat v rezervačním systému na určitý den a hodinu. Vyčkejte potvrzovací zprávy, že Váš požadavek byl zaregistrován!! Dostavte se v přesně uvedený čas!!

Doklady k zápisu:

  • Vyplněnou a podepsanou přihlášku k předškolnímu vzdělávání v Mš Staré Hradiště
  • Rodný list - stačí prostá kopie
  • Doložení řádného očkování dítěte - nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

· prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a

· doloží kopii očkovacího průkazu.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Vedle doložení dokladu o očkování zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy nemusí dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Všechny přihlášky doručené do Mš jakýmkoliv způsobem(elektronicky, poštou či osobně)dostanou Registrační číslo, pod nímž budou ve správním řízení vedeny. Zákonní zástupci o něm budou informováni e-mailem nebo SMS ihned po doručení. Pořadí, v jakém budou přihlášky doručeny, nehraje roli při rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. Rozhodným bodem jsou kriteria (viz samostatná kapitola)!

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii!!!

Výsledky přijímacího řízení budou pod Registračními čísly zveřejněny dne 22.5. 2020 na stránkách školy,obecní vývěsce a na hlavních dveřích budovy školy.


Další informace

Školská poradenská zařízení (pedagogicko psychologická poradna, speciální pedagogické centrum) v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2020 pěti let.


Dokumenty ke stažení: