Projekty


"Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky" Česká obec Sokolská, odbor všestrannosti. Snažíme se děti motivovat k pohybu a všestranné fyzické zdatnosti hravou formou plněním nejrůznějších úkolů.