PŘIJMACÍ ŘÍZENÍ 2020/2021

Leták, podmínky, formuláře

Vážení rodiče, upřesňující informace týkající se letošního zápisu.  Přihlášku je možné si vyzvednout osobně v budově Mš v provozní době školky tj od 6:30 - 16:30. Přihlášku bude též možné stáhnout elektronicky. Obě varianty budou přístupné od 30.03. 2020 ( potvrzení od lékaře NESMÍ být starší 30.ti dnů).

Zápis k předškolnímu vzdělávání v Mš Staré Hradiště pro školní rok 2020/2021 byl stanoven na 5.-6.5. 2020 v těchto časech: úterý 5.5. 2019  6.30 - 16.30 , středa 6.5. 2019  7 - 15
                          

V tento den se dostaví zákonný zástupce dítěte s vyplněnou přihláškou potvrzenou od dětského lékaře, rodným listem dítěte, občanským průkazem do budovy školy, kde bude jeho přihláška zaregistrována pod reg.číslem. Přítomnost dítěte u zápisu NENÍ nutná , ale samozřejmě jej můžete vzít s sebou. Přihlášku též může doručit jiný příbuzný dítěte(babička, děda, sestra) či cizí osoba(kamarád rodiče), ale v takovém případě musí mít VŽDY plnou moc k takovému zastupování.Plnou moc uděluje zákonný zástupce dítěte a měla by být být úředně ověřená.

Budeme se těšit na viděnou!


Kriteria o přijetí do MŠ pro rok 2019

Žádost o přijetí