PŘIJMACÍ ŘÍZENÍ 2018/2019

Leták, podmínky, formuláře

Vážení rodiče, upřesňující informace týkající se letošního zápisu.  Je možné si vyzvednout osobně přihlášku ke vzdělávání v naší Mš v provozní době školky tj od 6:30 - 16:30. Přihlášku bude též možné stáhnout elektronicky. Podrobné instrukce a kriteria k zápisu budu postupně uveřejňovat zde na stránkách školky.

Zápis k předškolnímu vzdělávání v Mš Staré Hradiště pro školní rok 2019/2020 bude upřesněn na konci února 2019.  Plánovaný termín bude prvních 14 dní v měsíci květnu.

V tento den se dostaví zákonný zástupce dítěte s vyplněnou přihláškou potvrzenou od dětského lékaře, rodným listem dítěte, občanským průkazem do budovy školy, kde bude jeho přihláška zaregistrována pod reg.číslem. Přítomnost dítěte u zápisu NENÍ nutná , ale samozřejmě jej můžete vzít s sebou. Přihlášku též může doručit jiný příbuzný dítěte(babička, děda, sestra) či cizí osoba(kamarád rodiče), ale v takovém případě musí mít VŽDY plnou moc k takovému zastupování.Plnou moc uděluje zákonný zástupce dítěte.

Budeme se těšit na viděnou!


Žádost o přijetí do MŠ


Kriteria o přijetí do MŠ pro rok 2018