Vítám Vás na stránkách MŠ Staré Hradiště 

Klademe důraz na individuální přístup ke každému dítěti, respektování osobnostních rysů a vývojového tempa každého jedince.

"Nemůžeme děti tvořit podle své vůle. Musíme je mít, milovat a vychovávat co nejlépe a jinak je nechat na pokoji."

Johan Wolfgang Goethe 1749-1832