Vítám Vás na stránkách MŠ Staré Hradiště 

Klademe důraz na individuální přístup ke každému dítěti, respektování osobnostních rysů a vývojového tempa každého jedince.

"Nemůžeme děti tvořit podle své vůle. Musíme je mít, milovat a vychovávat co nejlépe a jinak je nechat na pokoji."

Johan Wolfgang Goethe 1749-1832

Aktuality:

Keramika

09.10.2018

Zájemci o keramiku proveďte, prosím, platbu ve výši 1.000,- Kč na účet č. 211128485/0300, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte + MŠ SH. První lekce již tento čtvrtek, 11.10. 2018.

Angličtina

03.10.2018

Cena za kroužek angličtiny činí 1440Kč za školní rok/32 lekcí.. Výuka bude probíhat v úterý ve třídě Koťátek vždy od 15:30-16:00. Platba v hotovosti do 12.10. u paní učitelky Fajtové nebo Snášelové. První hodina bude 16.10. 2018.