REŽIM DNE

Celý denní režim je pružně přizpůsobován individuálním potřebám a zvláštnostem dětí i jejich aktuální potřebě. Učitelky se jim ve svém výchovně vzdělávacím působení plně věnují, volí klidný a trpělivý přístup. Děti tak mají čas si pohrát, rozvinout hru, dokončit ji i případně v ní pokračovat později. Jsou podněcovány k vlastní aktivitě, experimentování, k organizování činností, k hravému tvoření tak, aby pracovaly svým tempem. S dětmi pracujeme individuálně, ve skupinkách i frontálně. Děti mají ke svému tvoření a hrám dostatek hraček, pomůcek a materiálů, které se učí samy si brát a připravovat, problémem je však u většiny z nich jejich úklid na své místo.

Respektujeme osobní soukromí dětí nejen při hygienických činnostech. Dle potřeby mají děti možnost činnosti jen pozorovat nebo se uchýlit do klidného koutku. Pravidelně zařazujeme různé pohybové aktivity (zdravotně preventivní chvilky, ranní rozcvičky, pohybové hry, hudebně pohybové činnosti, tanečky, relaxace, jógové prvky, cvičení na nářadí, s náčiním). Snažíme se o vyvážený poměr spontánních a řízených činností. 

Organizace dne v MŠ:

06.30 - 16.30 provoz školky, ráno se děti scházejí ve třídě Berušek

06.30 - 09.00 spontánní hry, individuální i skupinové činnosti, jazykové chvilky, smyslové hry, cvičení

08.30 - 09.00 ranní hygiena, svačina

09.00 - 09.45 činnosti dětí řízené pedagogem, individuální a skupinová práce, přípravy na pobyt venku

09.45 - 11.30 pobyt venku, hygiena

11.30 - 12.15 oběd

12.30 - 14.15 odpočinek, klidové činnosti, individuální péče pedagogická, logopedická prevence

14.15 - 14.30 postupné vstávání, odpolední svačina

14.30 - 16.30 zájmové činnosti, spontánní hry, individuální a skupinové činnosti, jazykové chvilky