AKTUÁLNĚ V MŠ

V této sekci se dozvíte o aktuálním dění v MŠ

Filharmonie

12.02.2019

Návštěva Pardubické filharmonie spojená s hudebním představením se uskuteční v pondělí 18.2. 2019. Týká se POUZE předškoláků, v případě nemocnosti bude doplněno operativně jinými dětmi. Organizačně se vás, rodičů, nic netýká, pojedeme MHD po 9.h. Bylo by vhodné dát dětem tento den slavnostní oblečení pro dokreslení atmosféry :-) Děkujeme!

Zrakový screening pro depistáž skrytých zrakových vad pro všechny děti naší školky se uskuteční ve čtvrtek 7.3. 2019 od 8.h v budově Mš. Kdo nechce své dítě nechat vyšetřit, nemusí. Podrobnější informace na nástěnkách jednotlivých tříd po jarních prázdninách.

Vážení rodiče, dovoluji si vám oznámit, že i pro letošní zápis do základních škol byla naší obci přidělena ZŠ Štefánikova, Pardubice. Své dítě můžete přihlásit do jakékoliv základní školy, ale tato má s obcí smlouvu a má povinnost vaše dítě přijmout. Více info u ředitelky školy.