KULTURNÍ AKCE

Zde najdete plánované akce, kterých se zúčastní všechny děti přítomné ten den v mš. Akce jednotlivých tříd budou vyvěšeny s dostatečným předstihem na nástěnkách a na webu školky v sekci Aktuality.
Sledujte nástěnky a webovky :-)
20.09. divadlo Kozlík, "Hloupý Honza" ,začátek v 9:00

01.11. kouzelníci
09.12. divadlo "Radujeme se", začátek v 8:30
10.01. divadlo Šternberk, začátek v 9:00
04.02. Dřevíčková dílna
21.02. divadlo Pernštejn, pohádka "Jejda strašidýlka", začátek v 08:15
26.02. Moje Tělo-badatelský program, začátek v 8.30
20.03. "Ferda mravenec, pohádka, začátek v 8:30
02.04. "Zlatovláska", pohádka, začátek v 9:00