Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

20.05.2022

Registrační čísla dětí PŘIJATÝCH: 09, 04, 14, 34, 44, 05, 35, 36, 43, 31, 48, 19, 22, 03, 37, 02, 29, 20, 11, 26, 21, 15.

Registrační čísla dětí NEPŘIJATÝCH: 06, 07, 08, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 27, 30, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47

Registrační číslo 01 - zpětvzetí žádosti

Registrační číslo 28 - pozastaveno správní řízení (výzva k doložení dokumentů)

!!Pro rozhodnutí o NEPŘIJETÍ si, prosím, vyzvedněte ve čtvrtek 26.5. 2022 od 14-16h!! 

Schůzka pro rodiče NOVĚ přijatých dětí se bude konat ve čtvrtek 2.6. 2022 od 15.30 ve třídě KOŤÁTKA. Účast povinná!!

Pokud byl někdo přijat a ví, že NENASTOUPÍ, sdělte tuto skutečnost co nejdříve, ať mohu postoupit místo dalšímu zájemci.