Školné

30.09.2021

Vážení rodiče, došlo k úpravě výše školného. Částka je pouze 450,- Kč.
Školné platí pouze děti, jež NEMAJÍ povinnou školní docházku, tzn NEJSOU předškoláci.
Děti předškolní a děti s OŠD školné NEPLATÍ!!
Zálohy na stravu zůstávají stejné, čili:
děti 3-5 let školné 450,- + stravné 800,- = 1250,- Kč/měsíc.
Děti předškolní pouze stravné 800,- Kč/měsíc.
Děti s OŠD (jež v daném školním roce dovrší 7 let) pouze stravné 840,- Kč/měsíc.

!!!UPRAVTE si ,prosím, výši záloh a NEPOSÍLEJTE "halabala" částky!!! Usnadníte nám práci při vyúčtování. Moc děkujeme :-)