Školné a stravné

14.08.2019

Od 1.9. dojde ke zvýšení záloh na stravné, výše školného se nemění. V srpnu tedy posílejte platby na září následovně: děti 2-6ti leté: 1.260,- Kč(500 školné+760 stravné). Děti předškolní platí pouze stravné 760,- Kč. Děti s OŠD a děti, které v daném školním roce dovrší 7.let platí pouze stravné 800,- Kč. 
VS pro stávající děti  zůstaly stejné, do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte! Děkujeme.

Nově přijaté děti dostanou VS při nástupu do školky, uveďte nyní pouze jméno dítěte. Podrobněji rozepsáno v sekci "Pro rodiče/školné a stravné."