Přijímací řízení-výsledky

08.05.2019

Výsledky přijímacího řízení pro rok 2019/2020: PŘIJATÍ: reg č.: 12, 16,10, 15, 18, 06, 19, 03, 13, 05, 07. NEPŘIJATÍ: reg.č.: 02, 08, 04, 14, 01, 17, 09, 11.  Rozhodnutí o NEPŘIJETÍ je možné si vyzvednout dne 10.5. od 13-16h v ředitelně školy.  Rozhodnutí o přijetí se nevydává, je součástí spisu dítěte. Pokud někdo z rodičů přijatého dítěte ví, že nenastoupí, sdělte, prosím, tuto skutečnost co nejdříve na e-mail: ms.starehradiste@seznam.cz. Poskytnete tak místo dalším zájemcům.