Pokyny a informace k nástupu do školky od 12.4.

08.04.2021

Vážení rodiče,

právě jsem obdržela do datové schránky upřesňující informace k zahájení provozu v mateřské škole. Vím, že je pro Vás i Vaše děti situace kolem všech nařízených opatření k návratu dětí do školy, složitá. Věřte, že chápu Vaše obavy a slibuji Vám, že se budu snažit minimalizovat nepříjemnosti, které by se těchto opatření mohly týkat. Zároveň prosím Vás o respektování požadavků školy, které vyplývají ze zákonů, vyhlášek a nařízení k ochraně veřejného zdraví.

Vybírám pro Vás to podstatné, co se bude týkat Vás a Vašich dětí při návratu do provozu naší školky:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi
rozvolnění (Č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN) umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021

V mateřských školách
dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximální 15 dětí,
dětem mateřské školy a třídy zřízené podle § 16 odst.9 školského zákona
dětem, jejichž rodiče jsou zaměstnanci IZS (lékaři, zdrav.personál, pedagogičtí pracovníci, zaměstnanci Úřadů práce, Finanční správy, OSSZ, sociální pracovníci, hasiči, policisté).

PŘEDPOKLADY OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE NA PREZENČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ:

 1. Nemá příznaky onemocnění COVID -19
 2. Dítě podstoupilo ve stanovené frekvenci vyšetření prostřednictvím neinvazivního
  preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si
  provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola (dále jen "preventivní antigenní test"), a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření
 3. Děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu .

  TESTOVÁNÍ:

  Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty (kromě
  výjimek ) 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně
  K testování budou použity neinvazivní Ag testy (které škole budou distribuovány - viz informace MŠMT ze dne 3.dubna 2021) nebo neinvazivní PCR testy.

  Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).
  Informace, instrukce a všechny potřebné postupy jsou uvedeny v Manuálu k testování ve školách a školských zařízeních. https://testovani.edu.cz/

  PRŮBĚH TESTOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE STARÉ HRADIŠTĚ:

  Testování dětí bude probíhat při ranním scházení dětí v prostorách bývalého Obecního úřadu 2x týdně. /V případě PCR testu 1x za týden již nebude antigenní testování prováděno./

  V případě denní docházky budou děti testovány v pondělí a ve čtvrtek, případně ve dnech, kdy se dítě účastní provozu.

  Do prostor mateřské školy budou vpouštěny děti a zákonní zástupci tak, aby byl zajištěn rozestup mezi jednotlivými osobami nejméně 1,5 m.

  Za přítomnosti zákonného zástupce s ochranou dýchacích cest respirátorem, si dítě umyje ruce a půjde se zákonným zástupcem do testovací místnosti. 
  Testování proběhne tak, že zákonný zástupce své dítě otestuje /neinvazivním antigenním testem, které škola obdrží pro všechny děti i zaměstnance/,za přítomnosti zaměstnance školy a vyčká na negativní, či pozitivní výsledek testu. V případě negativního výsledku odvede dítě do budovy mateřské školy do přiděleného oddělení.

  V případě pozitivního výsledku testu bude muset dítě absolvovat PCR test ve zdravotnickém zařízení, jehož výsledek je rodič povinen sdělit škole neprodleně po získání výsledku.

  Výsledky antigenních testů budou zapsány do denních přehledů testování.


  NENÍ MOŽNÉ POUŽITÍ VLASTNÍHO TESTU, PŘÍPADNĚ TESTOVÁNÍ DÍTĚTE DOMA!