Logopedie v mš

16.09.2022

Vážení rodiče, s potěšením vám oznamuji, že do naší školky bude docházet klinický logoped, paní PaedDr. Milena Zelenková. Rodiče, kteří budou mít zájem o vyšetření svého dítěte, musí dát písemný souhlas a potřebují doporučení od svého pediatra, aby péče mohla být hrazena z veřejného pojištění. Paní doktorka navštíví školku poprvé ve středu 21.9., kde budou domluveny podmínky spolupráce a harmonogram návštěv, po té vás budu znovu informovat. Podpisový arch naleznete na nástěnkách u svých tříd.